Wanneer de DNB langs komt voor de opening van de aardgasmeter, moet er steeds iemand ter plaatse aanwezig zijn die toegang verleent aan de technieker van de DNB en die ook het Elgacert-conformiteitsattest[1] of het controleverslag[2] van een controleorganisme toont aan de DNB. Het is immers niet zo dat de DNB’s zelf op het Elgacert-platform gaan om het betreffende document te downloaden.

De Elgacert-documenten kunnen worden getoond aan de hand van tablet, smartphone of PC/Mac en moeten dus niet afgedrukt worden. Het is aangeraden het conformiteitsattest of controleverslag op voorhand lokaal op te slagen op tablet, PC/Mac of smartphone. Zo vermijdt de persoon dat hij/zij de documenten niet kan tonen omdat er op het adres waar de gasmeter moet geopend worden (nog) geen internetverbinding is.

Als dit niet mogelijk is volstaat een afgeprinte versie van het Elgacert-document. Het is verboden op de eventuele afprint manueel correcties aan te brengen.

Hoe gebeurt dit dan bij een nog niet bewoond appartementsgebouw?

Bij een nieuw appartementsgebouw, waar er nog geen eigenaars zijn, moet er ook een persoon ter plaatse zijn om de deur van het gasmeterlokaal te openen voor de DNB, die de gasmeters in dienst komt zetten. Deze persoon moet ook de technieker van de DNB vergezellen naar de appartementen om de deur open te doen, zodat de DNB kan verifiëren of de juiste gasmeter is aangesloten op het juiste appartement.
Als deze persoon het Elgacert-conformiteitsattest of controleverslag niet heeft gekregen, kan je eventueel als Cerga-installateur of controleorganisme het Elgacert-document afprinten en ter plaatse achterlaten aan de gasmeter of achter de gasbuis ter hoogte waar de gasmeter is/wordt aangesloten.

[1] Installatie uitgevoerd door Cerga-installateur

[2] Installatie uitgevoerd door een niet-Cerga installateur of doe-het-zelver