Via de module personeelsbeheer kan je voor jouw bedrijf bepalen wie toegang heeft tot Elgacert en welke rechten je deze perso(o)n(en) toekent.

Enkel personen die zich sterk en correct kunnen authenticeren, kunnen gebruik maken van de Elgacert applicatie. De toegelaten methode voor deze authenticatie is itsme omdat hiermee identiteitsgegevens van de gebruiker kenbaar worden gemaakt aan Elgacert. Op die manier is Elgacert 100 % zeker dat de persoon die het document ondertekent ook daadwerkelijk de persoon is die zich heeft aangemeld. Personen die een itsme-account hebben, kunnen – indien je dit zou wensen – in Elgacert zelfs aangeduid worden als medebeheerder van het bedrijf.

Personen die zich niet kunnen authenticeren via itsme, kunnen echter ook toegang krijgen tot Elgacert. Deze personen kunnen wel alleen maar attesten opmaken voor je bedrijf. Wanneer zij dus op de werf zijn, kunnen ze al attesten opmaken en voorbereiden. Nadien zal er dan nog iemand van jouw bedrijf die een itsme-account heeft, deze attesten moeten tekenen. Via personeelsbeheer kan je deze personen toegang geven via een zgn. basisaccount waarbij degene die de toegang geeft op eer dient te bevestigen dat deze personen daadwerkelijk tewerkgesteld zijn bij het bedrijf. De naam van de persoon die deze authenticatie heeft bevestigd, zal door Elgacert worden bijgehouden.