Iemand die in het bezit is van een Elgacert account dient, alvorens attesten voor een bedrijf te kunnen beginnen opmaken, eerst een profiel bij dit bedrijf aan te maken.

Elgacert biedt voor een niet-Cerga installatiebedrijf twee keuzemogelijkheden aan waarop dit profiel kan worden aangemaakt. Deze keuze bepaalt in grote mate de manier waarop nadien deze attesten binnen het bedrijf zullen beheerd kunnen worden.

KEUZEMOGELIJKHEID 1: BASISPROFIEL

Een account die het ondernemingsnummer van jouw bedrijf kent, kan onmiddellijk aan de slag gaan en attesten opmaken en mits betaling dit attest tekenen. Na het tekenen worden de attesten bewaard op het platform en heeft enkel dit account hier nog toegang toe (ook indien dit account niet meer werkzaam is voor jouw bedrijf). Iedereen die een basisprofiel voor jouw bedrijf aanmaakt, beheert individueel de attesten en kan ook de bedrijfsgegevens (behalve de ondernemingsnummer) die op het attest verschijnen onbeperkt aanpassen. In dit scenario heb je als zaakvoerder geen volledige controle over de attesten die voor jouw bedrijf worden aangemaakt.

KEUZEMOGELIJKHEID 2: UITGEBREID PROFIEL

Je kan als zaakvoerder met jouw account éénmalig een uitgebreid profiel aanmaken bij jouw bedrijf. Deze keuze zorgt ervoor dat het bedrijf officieel geregistreerd(*) wordt bij Elgacert(**). Concreet betekent een bedrijfsregistratie dat je van volgende voordelen kan genieten en zo de volledige controle krijgt over het beheer van de attesten van jouw bedrijf.

 • Contactgegevens van je bedrijf veilig beheren

  Enkel jij of diegene(n) die je aanstelt, kan bedrijfsgegevens aanpassen. Elke andere medewerker heeft geen toegang tot de bedrijfsgegevens.

 • Misbruik bedrijfsgegevens voorkomen

  Niemand kan ongemerkt een profiel aanmaken gekoppeld aan je bedrijf. Indien iemand dit toch probeert, zal je als beheerder een mail ontvangen om dit profiel te aanvaarden of te weigeren.

 • Personeelsbeheer

  Als beheerder krijg je een volledig overzicht van alle profielen gekoppeld aan je bedrijf.

 • Rechten instelbaar per medewerker

  Als beheerder kan je in personeelsbeheer rechten toewijzen aan elke medewerker. Je beslist zelf wie een attest mag opmaken en/of tekenen. Bovendien kan je ook kiezen om (een) medewerker(s) Elgacert medebeheerder te maken zodat zij naast jou ook de volledige controle krijgen voor mocht je om één of andere reden uit roulatie zijn. Het is sowieso aanbevolen om meer dan één beheerder aan te stellen.

 • Uitwisselen documenten tussen medewerkers

  Profielen van een geregistreerd bedrijf kunnen niet alleen hun eigen documenten beheren maar ook deze van collega’s verder afwerken, tekenen, doormailen, …

 • Betalen via credits

  Je betaalt minder en sneller voor attesten dan wanneer je attesten apart per stuk zou betalen.

(*) Installatiebedrijven die in het bezit zijn van een Cerga-nummer zijn automatisch geregistreerd.

(**) De éénmalige kost voor een bedrijfsregistratie bedraagt 50 € (excl. BTW).

Noot: Indien een account toch al een basisprofiel voor jouw bedrijf mocht hebben aangemaakt en je nadien alsnog beslist om het bedrijf te registreren dan komen de attesten die met dit basisprofiel werden getekend en in opmaak zijn automatisch ook ter beschikking van het bedrijf.