De distributienetbeheerder (DNB) is verantwoordelijk voor het openen van de aardgasmeter. Om dit te doen heeft de DNB een conformiteitsattest nodig, en eventueel ook een controleverslag van een controleorganisme.

VIND JOUW DISTRIBUTIENETBEHEERDER

TWEE MOGELIJKHEDEN VOOR HET OPENEN VAN DE AARDGASMETER:

  1. Je bent een Cerga-installatiebedrijf: Je vult het conformiteitsattest in en verklaart dat de installatie conform de normen is uitgevoerd. De DNB opent de gasmeter zonder meer. Er is dus geen bijkomende controle van de installatie nodig door een erkend controleorganisme. De distributienetbeheerder kan de gasmeter openen na ontvangst van het attest.
  2. Je bent geen Cerga-installatiebedrijf: Je vult als uitvoerder van de installatie het conformiteitsattest in en vraagt een keuring van de installatie door een erkend controleorganisme. De DNB opent de gasmeter slechts op basis van het attest én een positief controleverslag.