Zolang het conformiteitsattest niet getekend is, kan je nog aanpassingen aanbrengen op het attest. Van zodra het attest getekend is, is dit niet meer mogelijk. Je kan dan wel het getekende attest kopiëren, vervolgens de nodige aanpassingen doen en het attest opnieuw tekenen.

Tip: alvorens een attest te tekenen, kan je best even op “Tonen” klikken en nakijken of het attest correct is ingevuld.